STUDIE

STAVEB

K ČEMU SLOUŽÍ STUDIE ?

Studie stavby slouží k tomu, aby investor získal základní představu o tom, jak bude jeho stavba vypadat a fungovat. V rámci zpracování studie zpravidla dojde mezi projektantem a zákazníkem k vyjasnění a sladění vzájemných představ o stavbě.

studie ms projekty

V případě požadavku, lze zpracovat takovou studii, která bude ve více variantách pro snadnější rozhodování investora při stavbě.​ Na základě studie lze také již částečně stanovit i orientační finanční náklad stavby. Někdy postačí pouze vyřešení základních půdorysných dispozic jednotlivých podlaží a základních pohledů na stavbu.

studie ms projekty

Jindy si zákazník přeje zpracovat tzv. vizualizaci, která umožní získat formou trojrozměrného (3D) modelu na počítači prakticky dokonalou představu budoucí stavby.

Lze tak zobrazit jakýkoliv detail vnitřkustavby, jakýkoliv perspektivní pohled na stavbu.

  • studie pro územní řízení

  • studie pro stavební řízení

  • studie pro vyřízení bankovních úvěrů

  • studie pro výběr dodavatele

Kontaktujte nás a my Vám rádi služby naceníme.